Category Archives: Uncategorized

  • -

Icoone Technologie MMAS

Category:Uncategorized

icoone® s novým mechanizovaným přístupem je inovativní technika, která odpovídá požadavkům a potřebám pojivové tkáně a řeší problém ochablosti a procesu stárnutí pokožky.  Vlakna pojivove tkaně − vystavená mechanickému působení systému icoone® − přenašeji stimulaci do všech ostatnich vlaken, s nimiž jsou spojená.  Mechanická stimulace icoone působí na neurovegetativní systém a vyvolává reflexní reakci sympatického systému, která rozšiřuje účinky do dalších vrstev.  Mechanické působení se šíří po rozsáhlém povrchu a skrz fibrilární strukturu a mikrovakuoly do hlubších tkání. Toto působení vyvolává vnitřní hydrataci a mikrokapilární vaskularizaci kapku po kapce.  Mechanické působení vyvolává pohybovou aktivitu fibroblastů, zvyšuje průtok krve a podporuje regeneraci buněk.  Mechanické působení rovněž reguluje arteriální, venózní a lymfatický oběh a obnovuje drenáž buněk a nitrobuněčné tekutiny. Toto lokální působení na kapiláry je dáno částečně reflexem sympatického systému a částečně nitrotkáňovou dekongescí.  To vyvolává intenzivní nutriční detoxifikaci, která má antioxidační účinky. Mechanické působení rovněž modifikuje osmotické gradienty, které regulují tlak intravakuolárních tekutin.


  • -

Patentoévaná technologie Roboderm

Category:Uncategorized

Roboderm® je zdokonalením vakuové technologie a jediným systémem, který

dokáže reprodukovat dvouruční manuální masáž. Ve skutečnosti

umožňuje trojitý sací povrch lepší pohyb hlavic, takže operátor nemusí silně tlačit

aplikátor oběma rukama. Tímto způsobem je možné používat obě ruce současně k

vytváření stimulace, která je přirozenější pro zákazníka a méně namáhavá pro

operátora. Pole mikroskopických otvorů Micro Alveoli na

povrchu válečků rovněž umožňují hlubší a účinnější stimulaci: Multi Micro Alveolar Stimulation (MMAS).


  • -

Icoone Laser

Category:Uncategorized

icoone® LASER kombinuje mechanickou masáž, prováděnou nezávislými motorizovanými válečky, s tepelným působením laseru a energie LED světla. Laser a LED světlo jsou umístěné v novém aplikátoru Robosolo. Na displeji s dotykovou obrazovkou je možné vybírat, zda použít samotné LED světlo 650 nm, samotný laser 915 nm nebo kombinaci laseru a LED světla.